Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Veroalea ei pidä rahoittaa luopumalla kruununjalokivistä

04. kesäkuuta 2010


Vanha kansanviisaus ?lypsävää lehmää ei kannata tappaa? on taipunut muotoon ?lypsävää lehmää ei kannata myydä?. Näin on puolustettu valtion yritysomistuksia, koska ne tuottavat valtiolle rahaa hyvinvointiyhteiskunnan pyörittämiseen. Nämä kruununjalokivet ovat 90-luvun laman jälkeen tuoneet valtiolle osinkotuloja noin 10 miljardia euroa. Samalla nämä yritykset luovat työtä ja sitä kautta hyvinvointia kansalaisille eri puolilla Suomea.

Omaa tulevaisuusoksaa ei kannata sahata. Tästä huolimatta valtionyhtiöt ovat olleet jatkuva ahdistuksen aihe poliittiselle oikeistolle. Sampo-konsernin hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos on ehdottanut Ison-Britannian oikeistolaisen ex-pääministerin Margaret Thatcherin talousoppeja Suomen nousun vauhdittamiseksi ? eli verojen radikaalia alentamista ja julkisen varallisuuden myyntiä. Suomi on sitä puhtaampi markkinayhteiskunta, mitä pienempi on julkinen talous.

Tämän reseptin ensimmäistä vaihetta Suomen oikeistohallitus on toteuttanut linjakkaasti. Veroleikkauksia on toteutettu yli 3 miljardilla eurolla. Suurimmat hyötyjät ovat olleet hallituksen suurituloiset eturyhmät. Uusista veroleikkauksista yrityksille on jo puhuttu. SDP:n elvytysvaihtoehdossa olisi panostettu työllistäviin investointeihin ja hyvinvointipalveluihin. Oikeistohallituksen lähes yksinomaan veronalennuksiin painottunut elvytyspolitiikka on kiihdyttänyt kansan eriarvoistumista ja valtion velkaantumista. Valtion velkamäärä on 70 miljardin luokkaa. Valtion velan pelätään tätä vauhtia ylittävän euromääräisesti jo viime laman tason.

Olen mielenkiinnolla odottanut, milloin oikeistohallituksemme tarttuu Thatcherin ja Wahlroosin reseptin toiseen vaiheeseen. Kemiran lannoiteyhtiö myytiin jo norjalaisille. Näyttää siltä, että toden teolla tälle tielle lähdetään vaalien jälkeen. Nimittäin viime tiistaina valtion omistajaohjauksesta vastaava ministeri Jyri Häkämies väläytti valtion osakeomistusten myyntiä ensi vaalikaudella. Nyt siis aletaan myydä tuottavaa kansallisvarallisuutta, jotta veropolitiikalla kasvatettua valtionvelkaa voidaan maksaa takaisin. Tämä linja ei ole kestävä.

Valtionomistus suojaa suomalaista työtä kansakunnan kannalta tärkeillä toimialoilla. Turvallisuuden kannalta tärkeiden alojen lisäksi omistajuus pitää säilyttää raskaassa terästeollisuudessa ja puunjalostusteollisuudessa. Näitä Suomen kruununjalokiviä on hoidettava huolella ja kehitettävä 20-50 vuoden tähtäimellä ? ei kvartaalitalouden rytmissä. Samalla valtion omistamista on suunnattava uusiin tuotteisiin ja palveluihin, joilla on aitoa kansainvälistä kysyntää tulevaisuudessa. Tällaisia aloja ovat mm. puhtaat teknologiat, sisällöntuotanto ja osaaminen.

Valtion pitää toiminnallaan tukea tulevien suomalaisten menestystarinoiden syntymistä sekä vahvistaa koko maan kattavaa elinkeinopolitiikkaa. Kansalla on oikeus päättää Suomen suunnasta. Voimme valita vahvan omistajaohjauksen ja vahvan omistajapolitiikan, jolla tuetaan suomalaista työtä ja Suomen menestystä. Tai voimme siirtää ongelmia tulevaisuuteen ? kansallisvarallisuuden myynti tuo kyllä hetken velkahelpotusta mutta samalla vähentää pysyvästi valtion tuloja. Tällaisella hengityskoneessa käynnillä ei Suomen elinvoimaa pelasteta.

Jutta Urpilainen
SDP:n puheenjohtaja


Uutiset