Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Vihreä kasvu on globaali mahdollisuus

17. maaliskuuta 2009

Kolumni
Julkaistu www.kepa.fi -sivuilla 10.3.2009

Maailmanlaajuisten kriisien ratkomiseksi tarvitaan viherelvytystä, joka ei ole vain talouden henkiin herättelyä vaan kokonaan uuden talouselämän luomista.

Globaalin tasa-arvon osalta talouskriisi on ikään kuin kelloa taaksepäin pyörittävä voima. Samalla kun finanssikriisiin johtanut markkinoiden holtittomuus oli tietynlainen globalisaation tuote, nostettiin Kiinassa monivuotisen voimakkaan talouskasvun avulla satoja miljoonia ihmisiä köyhyydestä. Talouden trendin kääntyessä myös globaalin köyhyyden supistaminen vaikeutuu.

Nyt talouskriisi kurjistaa ennen kaikkea maailman köyhien toimeentuloa entisestään, kun kansainvälinen kauppa hidastuu. Kehittynyt maailma keskittyy omien markkinoidensa tehohengittämiseen. Tämä on luonnollista, mutta on tärkeää edelleen muistaa, että kaikki merkittävät megahaasteet ovat ennen kaikkea globaaleja luonteeltaan. Tarvitsemme siis globaaleja työkaluja, joilla voimme synnyttää kestävää talouskasvua ja torjua ilmastonmuutosta.

Talouskriisi on akuutein haasteemme, mutta ilmastonmuutos on sitä pitkäkestoisempi. Euroopan unioni on tehnyt rohkeita päätöksiä päästövähennystavoitteista sekä uusiutuvaan energiaan että energiansäästöön liittyen.

Myös Atlantin toisella puolella on alkamassa toisenlaisen ilmastopolitiikan aikakausi. Nyt on auki niin sanottu "window of opportunity" globaalin ilmastopolitiikan edistämiselle.

***

Euroopan unionilla on ainutlaatuinen mahdollisuus yhdistää nyt tavoitteensa työllisyys- ja ilmastopolitiikassa. Olen itse puhunut nuolesta, joka osuisi samalla kahteen maaliin. Tarvitsemme määrätietoisia toimenpiteitä kestävän kasvun synnyttämiseksi. Tarvitsemme voimakkaita panostuksia vihreään kasvuun.

Kuten talouskriisi, niin myös ilmastonmuutos koettelee voimakkaimmin kehittyviä maita ja kehittyvien maiden kansalaisia. Maanviljelysmaiden jäädessä tulvien alle tai autioituessa heiltä katoaa elinkeino.

Ilmastonmuutoksen torjuminen on globaalin tasa-arvon vahvistamista suojelemalla kehittyvän maailman köyhiä suuremmilta luonnonmullistuksilta.

Tarvitsemme siis viherelvytystä, joka ei ole mittakaavaltaan vain talouden henkiin herättelyä vaan kokonaan uuden talouselämän luomista. Uuden teknologian avulla meidän on mahdollista edetä kohti matalapäästöistä maailmaa.

Talouden rakennemuutos voidaan toteuttaa kestävällä tavalla, kun pidetään huoli siitä, että noudatamme kestävän kehityksen periaatteita sekä ekologiselta että inhimilliseltä kannalta tarkasteltuna.

Vihreä kasvu on globaali mahdollisuus luoda parempia elinolosuhteita ja parempia työpaikkoja myös kehittyvien maiden kansalaisille. Niiden kasvaville teollisuudenaloille pitää jatkossa pystyä tarjoamaan yhä päästöttömämpää energiaa.

Talouden kasvu on köyhyyden vähentämisen kannalta välttämätöntä, mutta määrän lisäksi voimme ratkaisevasti vaikuttaa sen laatuun. Tämä on meidän aikamme suuri haaste ja mahdollisuus.

- Kirjoittaja on SDP:n ja Suomen YK-liiton puheenjohtaja. Kepan verkkokolumneissa esitetyt mielipiteet ovat henkilökohtaisia eivätkä välttämättä edusta Kepan virallista kantaa.

Uutiset