Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Yliopistokeskuksilla kehitystä maakuntiin

06. maaliskuuta 2005

Yliopistoilla ja ammattikorkeakouluilla on tärkeä merkitys myös alueellisen kehityksen moottoreina. Tutkimusten mukaan alueen taloudellisesta menestyksestä jopa 70 prosenttia selittyy osaamisella. Eduskunnan sivistysvaliokunta onkin kiinnittänyt asiaan huomiota erityisesti käsitellessään yliopistolakia, jossa yliopistojen kolmanneksi tehtäväksi nostettiin yhteiskunnallinen ja alueellinen palvelutehtävä. Tällä korkeakoulupolitiikan ja aluepolitiikan yhteensovittamisella on tärkeä merkitys myös Pohjanmaan maakunnille.
Yliopistojen alueellisen vaikuttavuuden osalta näkyvin uudistus on ollut kuuden yliopistokeskuksen perustaminen. Vuoden 2004 alussa yliopistokeskukset aloittivat toimintansa kuudessa maakuntakeskuksessa, joissa ei ole omaa yliopistoa. Kaksi näistä perustettiin Pohjanmaalle: toinen Kokkolaan ja toinen Seinäjoelle. Vaasan yliopisto on mukana molemmissa yliopistokeskuksissa. Aluepoliittisesti on tärkeää, että Vaasan yliopisto on sitoutunut aluekehitykseen koko entisen Vaasan läänin alueella. Vaasan yliopistolle yliopistokeskukset ovat mahdollisuus kehittää alueellista vaikuttavuuttaan myös Kokkola-Pietarsaaren alueella ja Seinäjoen seudulla. Esimerkiksi kauppatieteen alueellisilla aikuiskoulutusohjelmilla voisi olla myönteisiä elinkeinopoliittisia vaikutuksia.
Yliopistot tarvitsevat kuitenkin valtiovallan tuen alueellisen vaikuttavuutensa kehittämisessä. Ratkaisut yliopistokeskusten käynnistymisestä ja niiden koordinaatiorahoituksesta tehtiin jo opetusministeri Maija Raskin (sd) kaudella. Oli kuitenkin tärkeää, että yliopistokeskusten toiminnan turvaaminen kirjattiin punamultahallituksen ohjelmaan. Tekemäni talousarvioaloitteen perusteella eduskunta myönsikin vuodelle 2004 yliopistokeskusten toiminnan kehittämiseen 3 miljoonaa euroa, josta kolmasosa tuli Pohjanmaalle. Vuodelle 2005 opetusministeri Tuula Haatainen (sd) sisällytti budjettiesitykseen samaisen määrärahan, joka tuli myös eduskunnassa hyväksytyksi. Näin turvattiin lentävä lähtö yliopistokeskusten koulutus- ja tutkimustoiminnan suunnittelulle.
Haasteena on kuitenkin se, kuinka yliopistokeskusten toiminta voidaan turvata myös rivakan lähdön jälkeen. Viimeisimmässä tiede- ja teknologianeuvoston raportissa esitetään nimittäin korkeakoulutuksen kokoamista suurempiin yksiköihin. Yliopistokeskusten tuleekin lunastaa paikkansa tuloksilla. Tämän vuoksi yliopistojen ja alueen henkinen ja taloudellinen sitoutuminen on tärkeää yliopistokeskusten alkutaipaleella. Toki yhteisenä haasteena on myös se, että valtiovallan osoittama kehittämisraha saadaan pysyväksi määrärahaksi opetusministeriön budjettiin. Opetusministerin tässä kuussa toteutuva vierailu Kokkolassa onkin mahdollisuus esitellä niin yliopistokeskusten tuloksellisuutta kuin Vaasan yliopiston alueellista vaikuttavuutta.

Uutiset