Jutta Urpilainen - Sisulla ja sydäellä

Jutta Urpilainen -
Sisulla ja sydämellä

Liity tukijoukkoihin

Ylisuuret luokkakoot kuriin

12. huhtikuuta 2011

Näissä vaaleissa on puhuttu paljon lapsiperheistä. Olen todennut, että lapsiperheiden toimeentuloa on tärkeää tukea niin lapsilisien kuin verotuksen avulla. Tärkeitä tulonsiirtoja lapsiperheille ovat myös julkiset palvelut, jotka tukevat perheiden arkea tulotasosta riippumatta.

Maksuton peruskoulu antaa lapsille tasavertaiset mahdollisuudet oppia ja edetä elämässään. Lähtökohtamme on hyvä. Suomalaista peruskoulua pidetään maailman parhaana. Suomalaisten opettajien ammattitaitoa kadehditaan maailmalla viimeistään Pisa-menestyksen myötä.

Peruskoululla on kuitenkin haasteena ylisuuret ryhmäkoot. Monin paikoin on yli 30 oppilaan kokoisia opetusryhmiä sekä ala- että yläkoulussa. Liian suuriksi paisuvat opetusryhmät haittaavat lasten koulumenestystä. Suuremmat ryhmät tarkoittavat myös lisääntyvää painetta opettajan työssä.

Keskimääräistä ryhmäkokoa on saatu pienennettyä, mutta ylisuuria ryhmiä ei saatu poistettua. Tehokkain keino olisikin säätää ryhmäkokojen ylärajoista lailla. Tällöin lisävarojen käytöstä lasten parhaaksi voidaan varmistua.

Jokainen lapsi ansaitsee opettajaltaan hänelle tarpeellisen ajan opetukseen ja tukeen. Me voimme antaa sen hänelle äänestämällä vaaleissa.

Uutiset